Brak danych pogodowych

0.0 /5

Liczba ocen: 0

Średniowieczne mury miejskie w Grudziądzu zbudowane zostały w XIV-XV wieku. System fortyfikacji złożonych z linii murów obronnych i fosy, połączony jest w części północno- zachowniej z wcześniej wzniesionymi obwarowaniami zamku krzyżackiego. Przyjmuje się, że pierwsze odcinki ceglanych gotyckich murów powstały na początku XIV w. Jeszcze w okresie średniowiecza były kilkakrotnie podwyższane i modyfikowane. Składały się w większości z podwójnej linii murów z 4 bramami obronnymi – Toruńską przy dzisiejszej ul. Klasztornej od południa Łasińską przy ul. Starej od północy, Wodną przy ul. Spichrzowej w narożniku południowo-zachodnim oraz Boczną przy ul. Mickiewicza od wschodu (prowadzącą na łąki i pastwiska miejskie). Ponadto była Brama Zamkowa, łącząca oba organizmy obronne. Już w XIV w. pojedynczy mur na krawędzi skarpy od strony Wisły został stopniowo zastąpiony linią obronnych kilkukondygnacyjnych spichrzów. W ciągu murów wzniesiono 10 baszt obronnych (jedna z nich była ośmioboczna). W 1552 r. został przekopany kanał Trynka, którego wody zasiliły fosę i napędzały 2 młyny. W XVII w. przed Bramą Boczną usypano dodatkowe fortyfikacje ziemne, natomiast średniowieczne mury zostały w wielu miejscach wzmocnione skarpami. W 2. połowie XIX w. w związku z dynamicznym rozwojem miasta większość fortyfikacji została rozebrana, a fosy zasypano, w ich miejscu wytyczając ul. Groblową i Małogroblową.

Do dnia dzisiejszego zachowała się przebudowana Brama Wodna. Dolna część z ostrołukowym dawnym przejazdem pochodzi jeszcze z XIV w. Część górna została przebudowana na cele mieszkalne po spaleniu podczas oblężenia miasta w 1659 r. Brama została mocno zniszczona w 1945 r., po czym odbudowana w latach 1953-1955. Najlepiej przetrwał płd.-wsch. odcinek podwójnych murów, pomiędzy wylotami ul. Klasztornej i Szkolnej. Obok kościoła ewangelickiego zachowały się spore fragmenty obronnej baszty narożnej, w której w XVIII w. mieścił się areszt. Wzdłuż tego odcinka murów znajduje się ciąg spacerowy w dawnej fosie, powstały wskutek zasklepienia biegu Trynki pod koniec XX w. Na murze wewnętrznym w XVI w. zbudowano tynkowaną wieżyczkę wodociągową. Sporo reliktów tkwi również w elewacjach i w bezpośrednim sąsiedztwie XVIII-wiecznego dawnego klasztoru benedyktynek o bezprawne obniżanie umocnień przez zakonnice toczyły się ostre konflikty z miastem – oraz w ścianach XIX-wiecznych kamienic przy ul. Murowej. W podwórzu domu przy ul. Mickiewicza widoczne są relikty mostu przy Bramie Bocznej. Przetrwały znaczne odcinki narożnika wspólnych murów odgraniczających zamek od miasta przy ul. Tkackiej i Zamkowej.

Komentarze

Brak wyników

Miejsca w pobliżu

Ruiny Zamku Krzyżackiego - Radzyń Chełmiński

Ruiny Zamku Krzyżackiego - Radzyń Chełmiński

Kategoria: Zamki

Jeden z najciekawszych zamków Zakonu Krzyżackiego. Umiejscowiony na obrzeżach miasta, nad częściowo wyschnietym jeziorem zamkowym. Z ruin zamku zachowały się ceglane mury na kopcu, otoczone fosą zasilaną...

Odległość:
17 km
Sanktuarium Matki Bożej Cygańskiej w Rywałdzie - Radzyń Chełmiński

Sanktuarium Matki Bożej Cygańskiej w Rywałdzie - Radzyń Chełmiński

Kategoria: Sanktuaria

Rywałd Królewski znany dzięki Świątyni/Sanktuarium pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny i klasztorowi o.o. Kapucynów. Miejscowość ta została lokowana w 1312 r. na prawie chełmińskim, jednak...

Odległość:
23 km
Ruiny Zamku Krzyżackiego - Papowo Biskupie

Ruiny Zamku Krzyżackiego - Papowo Biskupie

Kategoria: Zamki

Budowę niewielkiego zamku konwentualnego rozpoczęto od budowy muru obwodowego, potem zbudowano skrzydło północne (główne), a następnie pozostałe skrzydła. W dalszej kolejności wybudowano...

Odległość:
30 km
Obserwatorium Astronomiczne UMK - Toruń

Obserwatorium Astronomiczne UMK - Toruń

Kategoria: Parki nauki i rozrywki

Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika to największy ośrodek astronomii obserwacyjnej w Polsce. Obejmuje Katedrę Astronomii i Astrofizyki oraz Katedrę Radioastronomii. Katedra Astronomii i Astrofizyki...

Odległość:
46 km

Miejsca w pobliżu

Ruiny Zamku Krzyżackiego - Radzyń Chełmiński

Ruiny Zamku Krzyżackiego - Radzyń Chełmiński

Kategoria: Zamki

Jeden z najciekawszych zamków Zakonu Krzyżackiego. Umiejscowiony na obrzeżach miasta, nad częściowo wyschnietym jeziorem zamkowym. Z ruin zamku zachowały się ceglane mury na kopcu, otoczone fosą zasilaną...

Odległość:
17 km
Sanktuarium Matki Bożej Cygańskiej w Rywałdzie - Radzyń Chełmiński

Sanktuarium Matki Bożej Cygańskiej w Rywałdzie - Radzyń Chełmiński

Kategoria: Sanktuaria

Rywałd Królewski znany dzięki Świątyni/Sanktuarium pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny i klasztorowi o.o. Kapucynów. Miejscowość ta została lokowana w 1312 r. na prawie chełmińskim, jednak...

Odległość:
23 km
Ruiny Zamku Krzyżackiego - Papowo Biskupie

Ruiny Zamku Krzyżackiego - Papowo Biskupie

Kategoria: Zamki

Budowę niewielkiego zamku konwentualnego rozpoczęto od budowy muru obwodowego, potem zbudowano skrzydło północne (główne), a następnie pozostałe skrzydła. W dalszej kolejności wybudowano...

Odległość:
30 km
Obserwatorium Astronomiczne UMK - Toruń

Obserwatorium Astronomiczne UMK - Toruń

Kategoria: Parki nauki i rozrywki

Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika to największy ośrodek astronomii obserwacyjnej w Polsce. Obejmuje Katedrę Astronomii i Astrofizyki oraz Katedrę Radioastronomii. Katedra Astronomii i Astrofizyki...

Odległość:
46 km